Novinky z oboru

Důvod, proč není tlačítkový spínač citlivý

2021-11-24
Důvod, pročtlačítkový spínačnení citlivý
Klíčový spínač se týká spínače, který používá tlačítko ke stlačování převodového mechanismu, aby se pohyblivý kontakt a statický kontakt stlačily nebo rozpojily a došlo k přepnutí obvodu. V elektrických automatických řídicích obvodech se používá k ručnímu odesílání řídicích signálů k ovládání stykačů, elektromagnetických spouštěčů atd.
1. Když je tlačítko zapnuté, věnujte větší pozornost síle stisku a nezapínejte příliš velký vypínač. V opačném případě se může spínač zaseknout. V pozdější fázi se také projeví efekt snížení citlivosti spínače.
2. Neopakujte klíčový spínač příliš často, jinak dojde k opotřebení vnitřních součástí šrapnelu spínače a snížení citlivosti šrapnelu spínače v zadní části.
3. Při použitítlačítkový spínačkaždý den prosím dávejte pozor, aby na povrchu tlačítka nebyla žádná kapka vody nebo vodní pára. V opačném případě, pokud do spínače nateče voda, ovlivní spínač vlhkost.
4. Při každém stisknutí tlačítka se vnitřní šrapnel opotřebuje, aby se zabránilo nadměrnému opakovánítlačítkový spínač; při dosažení určité meze opotřebení jističe dojde k poškození součástí spínače.
5. Výkon šrapnelu klesá a následný stupeň také způsobí zkratový únik. Pokud se ho lidské tělo náhodně dotkne, může způsobit nebezpečné výboje a další skrytá nebezpečí.
Flat Push Button Switch
+86-19857745295
[email protected]