Novinky z oboru

Základní koncept tlačítkového spínače(2)

2021-11-25
Tlačítkový spínačje druh elektrického spotřebiče, který po stisknutí působí a po uvolnění se resetuje, který slouží k zapínání a vypínání malých proudových obvodů. Obecně se používá v řídicím obvodu se střídavým / stejnosměrným napětím pod 440V a proudem menším než 5A. Obecně neřídí přímo hlavní obvod, ale může být také použit v propojených obvodech.

Při skutečném používání, aby se předešlo nesprávné funkci,tlačítkové spínačejsou obvykle označeny nebo natřeny různými barvami, včetně červené, žluté, modré, bílé, černé, zelené atd. Obecně červená označuje provoz při „stop“ nebo „nebezpečných“ podmínkách; Zelená znamená "start" nebo "on". Tlačítko nouzového zastavení musí být tlačítko s červenou hřibovou hlavou. Tlačítko musí mít kovový ochranný pojistný kroužek a pojistný kroužek musí být výše než kryt tlačítka, aby se zabránilo náhodnému dotyku tlačítka a nesprávné funkci. Materiál desky tlačítka a tlačítkové skříňky pro instalaci tlačítka musí být kovový a připojený k hlavní zemnící sběrnici stroje.
+86-19857745295
[email protected]