Novinky z oboru

Různé druhy tlačítkových spínačů

2021-11-25
Existuje mnoho druhůtlačítkové spínače, včetně běžného tlačítkového typu, typu s hřibovou hlavou, typu se samozamykáním, typu s automatickým resetováním, typu s otočnou rukojetí, typu indikátoru, typu symbolu se světlem a typu klíče. Existuje jedno tlačítko, dvojité tlačítko, tlačítko I a různé kombinace. Obecně přijímá zahloubenou strukturu, která se skládá z uzávěru tlačítka, vratné pružiny, statického kontaktu, pohyblivého kontaktu a pláště. Obvykle se vyrábí do kompozitního typu s párem normálně uzavřených kontaktů a normálně otevřených kontaktů. Některé produkty mohou zvýšit počet kontaktů prostřednictvím sériového připojení více prvků. Je tam takésamostatné tlačítko, který dokáže po stisknutí automaticky udržovat zavřenou polohu a lze jej otevřít až po výpadku proudu.

Kdyžtlačítkový spínačnení stlačen, pohyblivý kontakt je spojen s pevným kontaktem výše, který se nazývá normálně uzavřený kontakt. V tomto okamžiku je pohyblivý kontakt odpojen od statického kontaktu níže. Tato dvojice kontaktů se nazývá normálně otevřený kontakt: stiskněte tlačítko, normálně zavřený kontakt se odpojí a normálně otevřený kontakt se sepne; Uvolněním tlačítka obnovíte původní pracovní stav působením vratné pružiny.
+86-19857745295
[email protected]